top of page

Bricks and Blocks

Jeg lover ikke mere end jeg kan holde

Andelsboligforeninger

Jeg passer på jer - både når det kommer til jeres fælles formue - ejendommen, men lige så meget på den gode oplevelse af at bo sammen i et fællesskab, hvor også den enkeltes interesse skal varetages, uden at det strider imod jeres vission.

gul mur

Ejerforeninger

For at du kan sove roligt om natten, uden at bekymre dig om foreningens økonomi og din formue - din ejerlejlighed, tager jeg mig af alt det praktiske og sikrer at alle betaler deres fællesudgifter til tiden og ikke mindst sikrer at de korrekte ejere er registreret i foreningen.

højhus

Byggesager

Jeg gennemgår løbende ejendommens vedligeholdsesstand ud fra udarbejdede vedligeholdelsesplaner og hjælper jer med byggeprocessen fra A-Z, sammen med jer og jeres valgte byggetekniske rådgiver, for at sikre det mest optimale vedligeholdelsesniveau for jer og jeres ejendom.

Analyse af data

Konsulent

Med mine mange års erfaring indenfor administration af andelsboligforeninger og ejerforeninger kan jeg navigere i alle tænkelige situationer og hjælpe jer med netop det I ønsker. Denne ydelse er for jer som fortsat ønsker at være selvadministrerende, men som en gang imellem har brug for rådgivning i konkrete sager. Fx. når der skal en ekstraordinær generalforsamling til at vedtage en byggesag en vedtægtsændring eller lignende. Eller når I ønsker en udefrakommende til at være dirigent og/eller referent på en generalforsamling, eller hvis i ønsker at uddelegere bestemte opgaver.

offentlig taler

Ydelser

Andelsboligforeninger

 • Hele processen ved salg af andele 

 • Opkrævning af boligafgift m.m

 • Afholdelse af generalforsamlinger

 • Udarbejdelse af årsregnskab og budget

 • Udarbejdelse af vand og varmeregnskaber

 • Regulering af diverse fx. vaskeri, antenne mm.

 • Gennemgang af ejendommens vedligeholdelsesplan med bestyrelsen. 

 • Byggesagsadministration

 • Økonomisk sparing med bestyrelse

 • Håndtering af forsikringssager

 • Løbende mundtlig og skriftlig kommunikation med andelshavere og bestyrelse.

Ejerforeninger

 • Registrering af ejerskifte 

 • Opkrævning af fællesudgift m.m

 • Afholdelse af generalforsamlinger

 • Udarbejdelse af årsregnskab og budget

 • Udarbejdelse af vand og varmeregnskaber

 • Regulering af diverse fx. vaskeri, antenne mm.

 • Gennemgang af ejendommens vedligeholdelsesplan med bestyrelsen. 

 • Byggesagsadministration, herunder håndtering af fælleslån

 • Håndtering af forsikringssager

 • Løbende mundtlig og skriftlig kommunikation med andelshavere og bestyrelse.

Byggesager

 • Gennemgang af vedligeholdelsesplan

 • Indhente tilbud på byggeteknisk rådgivning til konkret projekt

 • Opstilling af budget over byggesag og herunder konsekvensberegning

 • Sparring omkring finansiering af byggesag. 

 • Opstilling af forslag til generalforsamling og afholdelse af generalforsamling

 • Hjælp til evt. hjemtagelse af lån/byggekredit eller sparring ift. finansiering af byggesagen

 • Betaling af fakturaer under byggesagen.

 • Udarbejdelse af byggeregnskab

 • Regulering af opkrævning hos de enkelte andelshavere/ejere.

Konsulent

 • Rådgivning af bestyrelse ved ønske om at stille komplekse forslag til foreningens medlemmer. 

 • Opstilling af forslag til generalforsamling.

 • Indhentning af lånetilbud eller andet til brug for forslag som kræver likviditet. 

 • Opstilling af konsekvensberegninger ved vedtagelse af forslag ud fra estimeret budget. 

 • Dirigent og evt. referent ved generalforsamling.

 • Rådgivning i forbindelse med beboersager (husordensproblematikker, klagesager mv.).

 • Rådgivning omkring ændring af vedtægter. 

 • Renskrivning af vedtægter leveres i wordudgave til bestyrelse.

 • Med mere...

Hjem: Service

Bricks and Blocks

Som samarbejdspartner

Efter at have beskæftiget mig med ejendomsadministration af foreninger i over 10 år og deraf oplevet, hvor stor en forskel det giver, at yde det skræddersyede koncept for foreningerne, hvor der er fokus på det personlige nære forhold til hver enkelt beboer og den sammensatte bestyrelse, og nu hvor det opleves at andre ejendomsadministrationer kun bliver større og større og dermed udskifter muligheden med unik service til fordel for stordriftsfordele og produktion, hvor alle kunder slås over en kam og puttes i standardkasser, giver det grundlag for, at I skal vælge mig som jeres ejendomsrådgiver. Jeg lover ikke mere end jeg kan holde og jeg ved, at jeg kan overholde de aftaler I laver med mig. Jeg er altid på udkig efter at effektivisere og gøre ting smartere, når det er til glæde for både jer og mig. Jeg vil kun det bedste for jer og jeres forening.

Jeg har ejendomme i blodet og derfor betyder det også rigtig meget for mig, at jeres ejendom fremstår så velvedligeholdt som overhovedet muligt. Derfor sørger jeg for at tage dialogen med jer omkring hvor, hvorfor og ikke mindst hvornår de forskellige dele skal vedligeholdes/renoveres. Således kan ejere/andelshavere og ikke mindst også de kommende beboere føle sikkerhed for, at der er styr på jeres forening fra A-Z.    

Min baggrund er oprindeligt statsautoriseret ejendomsmægler som efterfølgende er udbygget med en HD i Organisation og ledelse. Jeg har administreret foreninger i over 10 år, oprindeligt hos en af Danmarks største ejendomsadministrationer, hvor alt det grundlæggende for den korrekte måde at administrere på er indlært. Efterfølgende har jeg haft ansvaret for to mindre ejendomsadministrationer, hvor resten af erfaringen omkring hvad der skal til for at drive en korrekt administration er skabt. I hele mit erhvervsliv har jeg således beskæftiget mig med ejendomme og menneskene i og omring dem, og det er der min passion ligger. Jeg tror på at man skal behandle andre som man selv ønsker at blive behandlet, hvorfor kundeservice er et nøgleord i mit samarbejde med jer.   

Med ønsket om en godt samarbejde.

Med venlig hilsen

Monika Øgaard-Nielsen

Hjem: Homepage_about

Tøv endelig ikke med at kontakte mig.

Monika Øgaard-Nielsen
Indehaver, Ejendomsrådgiver
Tlf. 40 97 83 21
Mail: mn@bricksandblocks.dk

Monika Øgaard-Nielsen_193.jpg
Hjem: Welcome

I kan også sende denne formular, så skal jeg sørge for at kontakte jer.

Ønsker I at indhente tilbud på administration, kontakt da venligst mig enten pr. tlf. eller via nedenstående kontaktformular, så vil jeg hurtigst muligt komme tilbage til jer.

3D Boxes

Din besked blev succesfuldt sendt!

Hjem: Contact
Kvinde på Computer

Åbningstider

Mandag - Torsdag 9.00 - 15.00
Fredag 10.00 - 13.00
Og ellers efter aftale

Hjem: OpeningHours
bottom of page